Poslední listopadový den byl po několika měsících opět aktivován krizový štáb ORP Příbram. První jednání je svoláno na čtvrtek 2. prosince.

„Dnešního dne byla aktivována činnost krizového štábu ORP Příbram. K aktivaci došlo v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu,“ vysvětluje důvod aktivace starosta Jan Konvalinka, který je zároveň z pozice své funkce předsedou krizového štábu.

Co je vlastně krizový štáb? Krizový štáb povinně zřizují obce s rozšířenou působností a ostatní obce jej mohou zřídit jako pracovní orgán. Krizový štáb ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření
a koordinuje společný postup všech složek IZS a dalších institucí.

„Členy krizového štábu jsou: vedení města, Hasičský záchranný sbor, zástupce jednotky březohorských hasičů, Policie ČR a tajemnice krizového štábu. K jednání jsou zváni zástupci Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Městské policie Příbram, Oblastní nemocnice Příbram a dalších organizací dle aktuální potřeby. Se všemi výše jmenovanými jsme samozřejmě stále v kontaktu. O všech krocích krizového štábu jsou pravidelně informováni starostové obcí v ORP Příbram, kteří mohou být v případě zájmu jednání krizového štábu přítomni,“ doplňuje informace Jan Konvalinka.