Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se uskutečnilo v obci Trhové Dušníky v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 12. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které bylo financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Starostové na začátku setkání vyhodnotili 6 let fungování svazku jako velmi přínosné, nejen v oblasti administrativní a právní podpory nebo řešení otázky odpadového hospodářství. Pozitivně hodnotili zejména přínos ze společného setkávání a sdílení dobré praxe.

Jedním z bodů setkání starostů bylo mimo jiné i projednání možnosti zřízení parkoviště P+R u dálnice D4 včetně zřízení jízdního pruhu pro autobusy. Tajemník svazku žádost již dříve projednal s panem předsedou Komise pro spolupráci s městy.

Dalším bodem setkání starostů byla nabídka svazku zpracovat žádosti o „kotlíkovou dotaci“ pro občany obcí ORP Příbram. Svazek chce takto pomoci občanům obcí, které budou muset do 1.9.2022 vyměnit nevyhovující zdroje vytápění. Svazek již v říjnu rozeslal informaci k novým možnostem žádosti o podporu na výměnu starého kotle, kde mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti až 95 % dotace. Středočeský kraj má v plánu vypsat nové výzvy nejdříve koncem I. poloviny roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla budou moci požádat i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram