Zastupitelé města Příbrami projednávali návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Cena poplatku zůstává ve výši letošního roku.

„Včerejšího jednání zastupitelstva bylo přítomno 22 zastupitelů. Při projednávání bodu o výši poplatku za odpady pro rok 2022 všichni jednomyslně hlasovali pro zachování částky na úrovni letošního roku, což je 600 Kč za osobu a rok,“ shrnul jednání starosta města Jan Konvalinka.