V tomto týdnu probíhá značení nové cyklotrasy vedoucí z Drkolnova až ke vstupu do areálu Nového rybníka. Množí se dotazy, jak bude nová cyklotrasa napojena na trasu bohutínskou.

„Rád bych se vyjádřil ke množícím se dotazům na napojení nově značené cyklotrasy vedoucí z Drkolnova ke vstupu do areálu Nového rybníka, tedy především propojení bohutínské trasy se zmíněnou nově značenou trasou. Konkrétně jde o dotaz, jak může vést cyklotrasa do jednosměrky v ulici Šachetní. Jelikož práce na značení ještě nejsou dokončeny, není tak zřejmé, že v tomto místě vznikne krátká, ale bezpečná a účinná cykloobousměrka. To znamená, že kolům bude v přibližně dvacetimetrovém úseku umožněno projet. Pokud by se nezřizovala cykloobousměrka, běžná v mnoha městech, museli by cyklisté nesmyslně projíždět sídlištěm. Jde o řešení vycházející z Cyklokoncepce a Generelu dopravy města Příbram. Projekt prozatím není dokončen, nicméně jsem přesvědčen, že bude fungovat,“ říká 1. místostarosta Martin Buršík.

Projekt byl projednán Dopravní komisí, Radou města, Odborem silničního hospodářství
a schválen Policií ČR.

Celá trasa, která vede ulicemi Šachetní, Podbrdská, Karla Kryla a Seifertova, by měla být hotova do konce října.