Finanční pomoc ve výši 480.000 korun, která poputuje do obcí Jihomoravského a Ústeckého kraje postižených červnovými bouřemi, schválilo v pondělí 19. července při svém zasedání Zastupitelstvo města Příbram.

Zastupitelstvo města se sešlo za účelem projednání jediného bodu, a to poskytnutí peněžitého daru obcím, které byly na jihu Moravy a na Lounsku ve čtvrtek 24. června 2021 zpustošeny tornádem a ničivými bouřkami.

Všech 20 přítomných zastupitelů města Příbram odsouhlasilo poskytnutí daru ve výši 80.000 korun každé zasažené obci (Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Stebno).

„Situace zdevastovaných obcí nám není lhostejná. Poskytnutí peněžitého daru vnímáme jako gesto solidarity a sounáležitosti, byť se jedná o obce od Příbrami vzdálené i několik stovek kilometrů,“ dodává Jan Konvalinka, starosta města.

Již na svém zasedání 28. června 2021 Rada města Příbrami schválila v rámci svých kompetencí každé výše uvedené obci peněžitý dar 20.000 korun.

Celkově město Příbram podpoří dotčené obce částkou 600.000 korun.