Již několik let se opakovaně otevírá otázka zrušení nevyužívaného podchodu pod železnicí v Mariánské ulici. Letos dojde k realizaci záměru.

Podchod v Mariánské ulici chodci postupně přestali využívat, což vedlo k jeho uzavření. Město dlouhodobě vede jednání se Správou železnic, majitelem podchodu, o jeho úplném zrušení, a k tomu by nakonec mělo dojít v letošním roce. „Zrušení podchodu bude realizováno na náklady majitele, tedy Správy železnic, nicméně i město bude investovat, a to do zřízení kolektoru pro inženýrské sítě, který bude veden právě tímto podchodem. Zřízení kolektoru vyjde zhruba na 1 300 000 Kč,“ přiblížil informace starosta města Jan Konvalinka.

Po dokončení prací na zrušení podchodu město zajití finální opravu chodníku.