Krokem ke zvýšení bezpečnosti provozu je osvětlování přechodů. Aktuálně je nově osvětlen přechod ve Školní ulici a připravuje se osvětlení šesti přechodů v ulici Edvarda Beneše.

„Jednou z nejtemnějších ulic, tedy alespoň z pohledu řidiče, byla ulice Školní, kde v úseku u Oxygenu zcela chybělo osvětlení přechodu. To je dnes již minulostí. Stejným způsobem se budou řešit další málo osvětlené lokality. Aktuálně se připravuje osvětlení na šesti přechodech v ulici Edvarda Beneše, tedy od kruhového objezdu u Státního okresního archivu až po křižovatku s tř. Osvobození,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Kromě osvětlování přechodů dochází postupně k obměně veřejného osvětlení. K tomu v letošním roce navíc přispěje dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, kde město bylo úspěšné s žádostí v programu EFEKT. „V rámci zmíněného programu se nám podařilo získat dotaci na projekt, který by měl řešit úpravu více než 300 svítidel ve městě. V rámci tohoto projektu se dočkáme v letošním roce obměny stávajících světel za efektivnější, přičemž zmíněná dotace pokryje 50 % uznatelných nákladů,“ doplnil starosta Konvalinka s tím, že dojde k obměně světel u hlavních průtahů městem.