Cena města Příbrami je ocenění, které bude od letošního roku pravidelně předáváno osobnostem, které se dlouhodobě podílejí na šíření dobrého jména města. První ocenění budou předána tuto sobotu 5. června.

Při dalším z koncertů Hudebního festivalu Antonína Dvořáka bude v sobotu 5. června prvním nominovaným předána Cena města Příbrami. Cena města Příbrami je prestižní ocenění určené osobnostem za přínos městu, jeho občanům a celému regionu. Nominace mohou podávat sami občané s tím, že konečný výběr kandidátů je na odborné porotě a samotné schválení poté na zastupitelstvu města. Cena se bude předávat každoročně.

„V letošním roce byli komisí navrženi a zastupiteli schváleni tři kandidáti, a to paní Hana Ročňáková, pan Josef Velfl a pan Antonín Dvořák III., jemuž ocenění bude uděleno in memoriam. Bude mi ctí předat ocenění při koncertu Operetní gala z Hudebního festivalu Antonína Dvořáka právě těmto třem osobnostem. Koncert se uskuteční v sobotu 5. června od 19 hodin na nádvoří Svaté Hory,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal: „Jménem města bych rád poděkoval pořadatelům Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, kteří i přes velké komplikace, které tato doba přináší, organizačně velice náročnou akci nevzdali.“