Noční klid je stanoven na dobu od 22.00 do 6.00 hodin. Výjimky z této doby stanovuje Obecně závazná vyhláška, jejíž úpravu schvalují zastupitelé.

V této vyhlášce jsou zakotveny dny, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, a navíc se každoročně schvalují výjimky, o které žádají pořadatelé kulturních, sportovních či společenských akcí.

„Kromě schvalovaných výjimek, o které si požádali pořadatelé jednotlivých akcí, přistupujeme v letošním roce k ještě jedné úpravě doby nočního klidu. V průběhu letních prázdnin bude každý pátek a sobotu posunuta doba nočního klidu o jednu hodinu. To znamená, že noční klid bude platit od 23.00 do 6.00 hodin. Výjimku z této stanovené doby samozřejmě mají vyhláškou schválené akce, mezi které patří například Prokopská pouť, promítání letního kina či sportovní přenosy z ME ve fotbale,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Obecně závaznou vyhlášku najdete na webových stránkách města.