Na začátku března se v ulicích objevily nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů. Během necelého měsíce bylo do těchto nádob odloženo 230 kg odpadu.

„Dle zpráv z Technických služeb je jasné, že si občané cestu k ukládání tohoto druhu odpadu našli. Hnědé uzamykatelné popelnice se tedy postupně budou objevovat i na dalších stanovištích tříděného odpadu. Každý litr oleje z domácností, který neskončí ve výlevce a následně v ČOV je velkým přínosem,“ řekl v návaznosti na první svoz starosta Jan Konvalinka.

Připomeňme, že oleje a jedlé tuky mají být do sběrných nádob umisťovány v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích.