S několikatýdenním dopravním omezením budou muset motoristé od dnešního dne počítat na okružní křižovatce u Dolejší Obory, kde Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), coby správce komunikace zahájilo rekonstrukci.

Jedním z největších dopravních uzlů v našem městě je právě okružní křižovatka u Dolejší Obory, kterou denně projedou tisíce automobilů. Okružní křižovatka je sice dvouproudová, ovšem značná část motoristů využívá pouze vnější pruh, což značně zpomaluje dopravu. S ŘSD město v průběhu loňského roku vedlo několik jednání, při kterých byla snaha prosadit při rekonstrukci zásadní dispoziční změny.

„Naším cílem bylo prosadit zásadní změny, jako je například rozšíření vjezdů na dva pruhy či dedikované pruhy pro přímé odbočení, což by vedlo ke zvýšení plynulosti provozu. Tyto požadavky nebyly vyslyšeny a ŘSD nyní realizuje z našeho pohledu pouze drobné úpravy a dopravního značení, které ovšem zvýší bezpečnost při vjezdu a výjezdu. Naším cílem je v jednáních s ŘSD pokračovat a v budoucnu prosadit změny, které by vedly ke zlepšení průjezdnosti,“ uvedl 1. místostarosta Martin Buršík.