Na pondělním jednání zastupitelstva byly v rámci posledního bodu – diskuse – vzneseny občanem panem Moslerem dotazy, na které bylo následně v rámci rozpravy odpovězeno. Domnívám se, že by bylo vhodné podané informace doplnit.

Jde o podezření, že společnost Staler, spol. s r.o., dokladovala při prokazování splnění podmínek účasti ve výběrových řízeních na stavební zakázky organizovaných městem nepravdivé referenční zakázky. Ty měly být ve většině potvrzeny podnikem Vojenské lesy a statky. V současné době probíhá prověřování tohoto podezření v tom směru, zda skutečně docházelo ze strany uvedené společnosti v jejích nabídkách k uvádění nepravdivých údajů, a pokud ano, zda a komu tím byla způsobena případná škoda.

Město spolupracuje v dané věci s externím právním zástupcem a v případě, že bude zjištěno, že takovým jednáním uvedené společnosti bylo poškozeno, je odhodláno důsledně hájit svá práva. Jakmile budeme mít validní podklady, o které lze opřít další právní kroky, zvážíme další postup, zejména otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany dozorových orgánů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

V případě, že bude zjištěno, že jsou zde důvody domnívat se, že město mohlo být poškozeno trestněprávním jednáním uvedené společnosti, budeme zvažovat i otázku prověření takového jednání uvedené společnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení. Celou záležitost považujeme za závažnou a učiníme vše pro její zdárné vyřešení.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta