Vzhledem k usnesení Vlády ČR ze dne 30.10.2020 č. 1114 o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky omezuje Městský úřad Příbram úřední hodiny:

pondělí 08:00 – 13:00
středa 12:00 – 17:00

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

  1. Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.
  3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 08:00 – 17:00, v úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00 a v pátek 08:00 – 14:30.
  4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou.
  5. Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 217, 318 402 258, e-podatelna@pribram.eu