Z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 žádáme o dodržování následujících pokynů:

  • Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  • Dokumenty a jiné písemnosti předávejte přednostně prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v úředních hodinách a dále i v úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00 a v pátek 08:00 – 14:30.
  • Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ (pracoviště v ul. gen. Tesaříka 19), upřednostněte platbu platební kartou.
  • Používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě použití respirátoru je nutné tento překrýt ještě rouškou!
  • Použijte dezinfekci rukou, umístěnou v budovách úřadu.
  • Dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry, neshlukujte se před budovou ani na chodbách nebo v čekací zóně.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu. Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 210, 318 402 217, e-podatelna@pribram.eu