Parkovací politika je jedním ze zásadních témat k řešení. Podle vypracovaných analýz ve městě chybí několik set parkovacích míst pro rezidentní parkování přes noc. Touto problematikou se vedení města ve spolupráci s odborníky a dopravní komisí intenzivně zabývá.

Dnes proběhlo pracovní jednání, na kterém byly představeny návrhy, jakým směrem by se v budoucnu mělo parkování ve městě řešit. Nepůjde pouze o budování nových parkovacích míst, ale také o úpravu parkovací politiky obecně. Nově by mělo být zásadně podpořeno parkování pro občany oproti těm, kteří do města dojíždějí zvenčí, ať už jako návštěvníci, zaměstnanci nebo ti, kteří v Příbrami svůj automobil jen „odloží“, a dále pokračují vlaky či autobusy za prací.

„Schůzka s autorem studie panem Horským byla přínosem pro všechny zúčastněné, mezi kterými byli zástupci Městské policie, Dopravního úřadu, Samostatného oddělení silničního hospodářství a dopravní komise rady města. Potvrdili jsme si hlavní směr, kterým by se měla příbramská parkovací politika ubírat,“ uvedl po setkání místostarosta Martin Buršík.

Cílem je zvýšit dostupnost parkovacích míst jak pro noční parkování na sídlišti, tak pro denní rychloobrátkové parkování ve staré Příbrami, přičemž zvýhodněnou skupinou budou občané města a ti, kteří zde mají sídlo nebo provozovnu firmy.

„Nad představenou analýzou se sejdeme ještě několikrát, zapracují se další požadavky a připomínky, a poté s novou parkovací politikou seznámíme veřejnost,“ doplnil informace starosta Jan Konvalinka.