Poradním orgánem zastupitelstva města je finanční výbor. Na posledním jednání zastupitelé zvolili nové členy výboru, který je nyní pouze pětičlenný.

Po odstoupení předsedkyně a jedné členky finančního výboru došlo k určitému restartu tohoto poradního orgánu. V květnu byl finanční výbor zrušen a na červnovém jednání byl volen nový předseda a členové výboru.

Předsedou výboru je zastupitel Marek Školoud, členy výboru, který je nově pouze pětičlenný, jsou: Ivan Fuksa, Karel Nekolný, Jan Poskočil a František Caithaml.