Solidarita a soudržnost se projeví vždy v napjatých situacích. Přesně to se ukazuje v dnešní době, kdy se téměř každý snaží přidat ruku k dílu bez nároku na odměnu.

Charakter každého z nás je nyní opravdu důkladně prověřován. Příbramané jsou skvělí, snaží se pomoci všemi dostupnými způsoby. Tím v současné době asi nejefektivnějším je výroba roušek. Jak jsme již několikrát zmínili, roušky šijí jednotlivci i organizace. Kdo nemůže nebo neumí šít, je ochoten darovat materiál, ze kterého se roušky posléze vyrábějí.

„Je nutné poděkovat všem, kteří nám doposud darovali nejen našité roušky, ale také desítky, možná stovky metrů látek na jejich výrobu. Zajímavý dar v podobě 710 m2 filtračního materiálu jsme tento týden obdrželi od příbramské firmy Trox. I tento materiál byl převezen do Divadla A. Dvořáka, které se nám dočasně proměnilo na krejčovskou dílnu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Firma Trox, s. r. o., je firmou zabývající se výrobou průmyslových filtrů. Jak ředitel společnosti uvedl, zmíněný materiál s účinností filtrace F8 je vhodný na šití roušek s opakovaným použitím.