Není úplně snadné dobrat se ke skutečným číslům nakažených pro každou jednotlivou obec. Hygienické stanice zpravidla operují pouze čísly za příslušný okres. V našem okrese je v současné době potvrzených 12 případů nákazy, z toho tři lidé přímo na území našeho města.

Jakkoliv se toto číslo zdá optimistické, rozhodně není důvodem ke zlehčování situace nebo podceňování bezpečnostních opatření. Naopak. Jedině svědomitým dodržováním osobní hygieny, hygieny rukou, nošením ochrany nosu a úst a dodržováním karanténních opatření, dokážeme šíření nákazy omezit. Je více než jisté, že počet nakažených osob bude i v našem městě růst. Tak, jako se navýší počet testovaných, navýší se i počet prokázaných případů. Je to bohužel logika, proti které není argumentu. Preventivními opatřeními můžeme počet nakažených osob udržet v počtu, který by naše zdravotnictví mohlo relativně dobře zvládnout.

Apeluji znovu na všechny obyvatele města, aby se chovali s maximální rozvahou a zároveň ohleduplností. Optimální je chovat se tak, jako bych sám věděl, že jsem nositelem nákazy a činil vše pro to, abych ji nepřenesl na druhé. Budou-li se takto chovat všichni, šíření viru se omezí a po nějaké době zastaví.

Společně tu potvoru porazíme! Jan Konvalinka, starosta