Od vyhlášení nouzového stavu vláda ČR vydala řadu dalších krizových opatření, která se nyní prodlužují až do 1. dubna

I nadále platí opatření týkající se omezení volného pohybu, uzavření restauračních zařízení, zrušení kulturních a sportovních akcí atd. Rovněž zůstává omezen provoz Městského úřadu Příbram, až do odvolání jsou omezeny úřední hodiny na pondělí od 8 do 11 a středu od 13 do 16 hodin. Všechny budovy úřadu, městské realitní kanceláře a městského kulturního centra jsou pro veřejnost uzavřeny.

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v uvedených úředních hodinách. Neodkladné úřední záležitosti lze vyřídit ve stanovených úředních hodinách po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě. Nadále žádáme občany o upřednostnění telefonické nebo elektronické komunikace (e-mailem, datovou schránkou), popř. prostřednictvím pošty.

Pro úhradu plateb využijte bezhotovostní platební styk. Uzavřena je i pokladna. Poplatky za komunální odpad a za psy lze uhradit až do 30. června 2020 bez jakékoli sankce.

Základní telefonické kontakty – ústředna/podatelna: 318 402 211, 318 402 210, 318 402 217, e-mail: e-podatelna@pribram.cz Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu