Nedostatek roušek motivuje k samovýrobě, na té se podílí i město Příbram, které aktuálně shání potřebný materiál. Organizace jako například Divadlo A. Dvořáka nebo Centrum sociálních a zdravotních služeb vyčlenilo švadleny na šití tolik potřebných roušek. Nyní je potřeba sehnat dostatek kvalitního materiálu.

„Jsem velice rád, že se občané v této nelehké situaci dokázali semknout a jít jedním směrem. Lidé se na nás neustále obrací s žádostmi o poskytnutí roušek, sami se snažíme prostřednictvím výše uvedených organizací roušky vyrábět, ovšem začínáme mít nedostatek materiálu. Pokud tedy někdo má textilie, především 100% bavlnu, prosím, věnujte ji na šití roušek. Tyto jsou určeny prvotně pro potřeby osob pečující o seniory a potřebné. V okamžiku, kdy budou ti v prvních liniích obstaráni, můžeme se pokusit roušky distribuovat i veřejnosti,“ vyzývá starosta města Jan Konvalinka.

Materiál na šití nebo přímo ušité roušky jsou přijímány v Centru sociálních a zdravotních služeb na adrese Brodská 100. Kontaktní telefon je 318 629 057.