Děti málo sportují, stále jsou u počítačů! Tak právě tuto větu velmi často slyšíme z úst především střední a starší generace. Město Příbram vychází vstříc zájmům sportovců a upravuje herní plácky, které v průběhu let ztratily svoji funkčnost.

„Jedním z cílů vedení města a Pracovní skupiny Sport 2030 je upravit ve městě herní plochy, hřišťátka, která v minulosti sloužila k rekreačnímu sportu. Takové plácky najdete v každé části města, někde ani nepoznáte, že se jedná o bývalé hřiště,“ uvedla po svém nástupu na radnici místostarostka města Zorka Brožíková.

S úpravou plácků se začalo v loňském roce – prvním bylo hřiště Na Cvičně. Souběžně město nechávalo vypracovat pasportizaci sportovišť. V současné době se připravuje koncepce určující postup při úpravách jednotlivých plácků ve městě.

„V letošním roce, bude upravován plácek na Rynečku. Jde o místo, které dávno pozbylo své funkce. Zamýšlenou úpravou místní získají bezpečný prostor, na kterém se budou moci věnovat sportovním aktivitám. Prvním krokem úprav bylo odstranění laviček. V okamžiku, kdy budou vhodné klimatické podmínky, čeká nás úprava terénu, oplocení plácku, navezení písku… Poté bude zpět osazen i mobiliář,“ přiblížila záměr Zorka Brožíková.

Samotná oprava sportovišť není jediným krokem, je třeba na daná sportoviště přivést život. Z tohoto důvodu probíhají intenzivní jednání s příbramskými sportovními kluby
o možnosti pořádání sportovních akcí na nově upravených pláccích.