V Informace z radnice obec Petrovice (2/2020): „Vážení spoluobčané, konečné rozhodnutí o vzhledu kašny na náměstí můžete významně ovlivnit vy svým hlasováním. Protože nejsme schopni se v zastupitelstvu jednoznačně dohodnout, podle jakého návrhu budeme provádět rekonstrukci kašny na náměstí v Petrovicích, rozhodli zastupitelé, že bude na toto téma vypsána veřejná anketa. Aby měla tato anketa vypovídací hodnotu, je nutné, aby se jí zúčastnilo minimálně 200 hlasujících. Hlasovat v tajné volbě mohou občané obce Petrovice s trvalým pobytem a věkem nad 18 let, tedy oprávnění voliči.

Ve vestibulu obecního úřadu jsou vystaveny tři návrhy vzhledu kašny. Pod číslem 1 je návrh OTA atelieru, číslo 2 má návrh Ing. arch. Jana Veselého a číslo 3 návrh autorů Kuneše a Štěpánka. V podatelně je umístěna zapečetěná hlasovací urna a je možné zde vyzvednout hlasovací lístek a provést výběr. Každý má jeden hlas.

Hlasovat je možné do pondělí 16. března 2020 do 17 hodiny. O výsledku hlasování budete informováni na nejbližším zasedání zastupitelstva obce a v dubnových Informacích z radnice.“

V hlasování bude možné vybírat z následujících návrhů:

Návrh č. 1 OTA atelier
Návrh č. 2 Ing. arch. Jan Veselý
Návrh č. 3 Kuneš – Štěpánek

„Připadá mi samozřejmé, že se spoluobčané mohou rozhodnout o podobě kašny na náměstí. Právě Petrovičtí mají myslím největší zájem na tom, aby náměstí působilo hezky a vytvářelo příjemný pocit pro stálé obyvatele, ale i pro návštěvníky Petrovic.“ Řekl starosta Petrovic Petr Štěpánek.