Město Příbram v loňském roce spustilo projekt Díky vám! Jedná se o projekt, kterým chce město ve spolupráci s místními sportovními kluby poděkovat těm, jejichž práce pro veřejnost je nepostradatelná a mnohdy nedoceněná.

V projektu Díky vám! se město inspirovalo u pražských sportovních klubů. Jde o symbolické poděkování, kdy jsou členové vybraných organizací zváni na domácí utkání příbramských sportovních týmů. V loňském roce se do projektu zapojily, a vstupenky na utkání věnovaly, kluby 1.FK Příbram a HC Příbram. V roce letošním se ke spolupráci připojil také volejbalový klub Euro Sitex Příbram.

„Projekt Díky vám! je příjemnou alternativou, jak říci: Vážíme si vaší práce. Tentokrát jsme si dovolili tímto způsobem poděkovat dobrovolným hasičům, kteří kromě své základní činnosti také pravidelně pomáhají připravovat nebo sami organizují nejrůznější kulturní akce,“ uvedl při setkání se zástupci SDH a příbramského volejbalového klubu starosta města Jan Konvalinka.

Těch, kdo si ocenění zaslouží je celá řada a v Městském kulturním centru, které se na projektu velkou měrou podílí, už nyní mají zajisté jasno, komu se bude děkovat příště.

Za redakci pribramnaostro.cz se připojujeme k poděkování za práci všem dobrovolným hasičům a speciální dík  zejména dobrovolným hasičům z SDH Březové Hory, kteří jsou také hybnou silou celého společenského života na Březových Horách a poslední speciální dík pro pana Františku Stokalsovi, za jeho neutuchající práci pro všechny Březohoráky.