Rekonstrukce Junior klubu se dokončuje a v letošní letní sezoně si budeme moci užívat nového klubového prostředí.

Junior klub je umístěn stranou od obydlených částí města, přesto jde o dobře dostupné zařízení. Jeho rekonstrukce se protáhla, nicméně nyní vše směřuje ke zdárnému dokončení prací. V létě se tak v Příbrami dočkáme nového klubového prostředí, které bude moci být využíváno k řadě akcí pro všechny věkové skupiny.

„Jsme si vědomi, že rekonstrukce Junior klubu je stavbou, při které vznikla řada problémů. V současné době jsou dokončovány všechny práce v interiérech a s ohledem na klimatické podmínky také práce venkovní. V souvislosti s problémy zapříčiněnými firmou SPO, která zakázku vysoutěžila a nedokončila, jsme byli nuceni přistoupit k výběru firmy, která projekt dokončí, “ uvedl starosta města Jan Konvalinka s tím, že na původního zhotovitele město podalo žalobu na náhradu škody způsobené vadně provedenými pracemi.

Nyní se tedy dokončují stavební práce, po zařízení interiérů a odladění případných nedokonalostí bude tento bezbariérový objekt uveden do provozu. O chod zařízení se budou starat Sportovní zařízení města (SZM) ve spolupráci s Městským kulturním centrem (MKC).