První akcí letošního roku pořádanou městem bude v neděli 5. ledna tradiční tříkrálový průvod.

Kašpar, Melichar a Baltazar i v letošním roce pojedou v čele tříkrálového průvodu na živých velbloudech. Tito tři vyslanci dorazí na příbramskou radnici v neděli 5. ledna krátce před 16. hodinou. Odtud po úvodním slovu a zaznění tradiční tříkrálové fanfáry průvod vyjde na svou cestu po obvyklé trase: Hailova ulice – Jiráskovy sady – Lázeňská ulice, Pražská ulice – nám. T. G. Masaryka. V cíli průvodu se králové pokloní Svaté rodině, jež bude čekat na pódiu. Právě zde k veřejnosti promluví mudrcové z Východu, zástupci města, pan farář a ředitel Farní charity Příbram.

V Příbrami při průvodu Tří králů začíná také charitativní sbírka pořádaná Farní charitou Příbram. I letos se budeme moci setkávat se skupinkami koledníků, kteří budou vybírat prostředky do zapečetěných kasiček. Kasičky jsou označeny logem Farní charity a razítkem Městského úřadu Příbram. Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je vybaven kartičkou se jménem a číslem, jež se shoduje s číslem kasičky.