Příbramské divadlo se připravuje na poslední premiéru letošního roku. Ve čtvrtek 12. prosince a v pátek 27. prosince premiérově uvede Soudné sestry Terryho Pratchetta.

Autor má řadu příznivců, kteří se i u nás sdružují v různých fanouškovských klubech. Také diváci příbramského divadla Terryho Pratchetta znají. V divadle se hrála jeho hra Stráže! Stráže!

Zleva: Kateřina Fixová, Eliška Nejedlá a Helena Karochová

Soudné sestry je humoristický fantasy příběh, šestý ze série Zeměplocha. Děj, ne nepodobný Macbethovi a Hamletovi, se točí kolem tří čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové a Magráty Česnekové. Těm se nelíbí krutovláda vévody Felmeta, který se ujal moci poté, co zavraždí krále Verence. Proto se čarodějky snaží znovu dostat na trůn pravého krále, Verencova syna Tomjana. Protože ale neví, jak by se zbavily vévody Felmeta a jeho manželky, posunou čas v Lance o patnáct let dopředu, aby mohl Tomjan vznést požadavky na trůn.

Dramaturgyně Pavlína Schejbalová uvedla: „ Jedná se o kultovní záležitost. Držíme se víc knihy, než dramatizace. Bude v ní obsazen téměř celý soubor“. V inscenaci pro celou rodinu nebudou chybět ani kouzla a čáry.

Zleva: Radomír Švec a Jan Konečný

V rolích uvidíte Helenu Karochovou, Kateřinu Fixovou, Elišku Nejedlou, Jana Konečného, Radomíra Švece, Lukáše Typlta, Petra Floriána, Martina Dusbabu, Annu Fixovou, Vladimíra Seniče, Václava Rašilova, Šimona Knápka, Roberta Tylečka, Petra Beleše a Michala Kubouška.