Zamýšlené zrušení Fondu zápůjček zastupitelstvem neprošlo, nyní je vypsáno výběrové řízení, ve kterém si občané mohou půjčit prostředky nejen na rekonstrukce bytů a bytových domů.

Rada města doporučovala z důvodu malého zájmu veřejnosti zrušení Fondu zápůjček (FOZ), což neprošlo hlasováním zastupitelstva. Fond tedy zůstává a občané si i nadále mohou půjčovat nízkoúročené prostředky na opravy a rekonstrukce bytových domů a bytů. Z Fondu zápůjček je možné financovat také opravu a údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu
s městem Příbram.

„Město Příbram vyhlásilo v letošním roce již třetí výběrové řízení na poskytování zápůjček z uvedeného fondu. Zápůjčky jde vedle běžných záležitostí využít například na předfinancování výměny kotlů v rámci právě probíhající kotlíkové dotace,“ doplnil možnosti využití prostředků z Fondu zápůjček starosta města Jan Konvalinka.

Žádosti o zápůjčku jsou přijímány do pátku 15. listopadu 2019 s tím, že výběrové řízení podaných žádostí proběhne 18. listopadu 2019.

Podmínky žádosti, stejně jako samotný formulář, najdete na webových stránkách města Příbram: http://edeska.pribram.eu/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=3168