V současné době probíhá dotazníkové šetření zabývající se možnostmi základního vzdělávání ve městě Příbram. Dotazník je anonymní, je vyhotoven v listinné a elektronické podobě. Dotazník mohou vyplňovat i rodiče, jejichž děti nenavštěvují mateřskou nebo základní školu přímo v Příbrami. Vytištěný dotazník je možné odevzdávat do sběrných boxů umístěných v jednotlivých příbramských MŠ a ZŠ a Centru sociálních a zdravotních služeb města Příbram (Dětské skupiny a rehabilitační stacionář), popř. v Infocentru Městského úřadu Příbram do 31.10.2019. Elektronická verze dotazníku je zpřístupněna na webových stránkách: https://zakladni-vzdelavani.pribram.eu/