Parkování je problémem, který není možné vyřešit ke spokojenosti všech. Jde o problematiku, která v souvislosti s narůstající dopravou je oříškem pro většinu měst naší republiky. Příbram není výjimkou.

V uplynulém volebním období byla spuštěna reorganizace parkovacího systému ve městě, kdy došlo k zavedení a zpoplatnění parkovacích zón. „Tento nepopulární krok bylo třeba udělat, neboť situace v centru města byla již neúnosná. Zavedením zón má dojít k uvolnění centra od dlouhodobě, mnohdy celodenně parkujících automobilů. Příkladem je lokalita kolem Zámečku, kde bylo v minulosti nemožné zaparkovat. Nyní je tato lokalita v režimu placeného parkování a místo na zaparkování obvykle najdete v kteroukoliv denní dobu,“ řekl na úvod starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Povinnost platit parkovné mají také držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Rada města jednala o možnosti osvobodit držitele těchto průkazů od placení parkovného. „Radní se rozhodli pro zachování povinnosti platit parkovné. Důvodů je hned několik – dlouhodobě docházelo ke zneužívání bezplatného parkování, a to zejména v centru města. Držitelé průkazů jsou zvýhodněni již tím, že mají vyhražená parkovací místa, mají tedy snazší přístup k parkování, a navíc mají i zvýhodnění v rámci přepravy v MHD,“ uvedl starosta s tím, že držitele průkazů ZTP a ZTP/P nelze a priori posuzovat jako osoby nemajetné. „Máme zde mnoho jiných osob bez průkazů, které jsou ve výrazně horší finanční situaci a nárok na zvýhodněné parkování nemají.“

Zaznamenali jsme, že větším problémem než samotné zpoplatnění parkování, je placení přes parkovací automaty. Někteří lidé z řad držitelů průkazů ZTP a ZTP/P si s automaty neví rady. Parkovací aplikaci využívat buď nemohou nebo nechtějí. Více se zaměříme na to, aby byl způsob placení parkovného přístupný pro všechny skupiny obyvatel.