Petrovice – Poslední srpnovou sobotu se konaly v zámeckém parku v Petrovicích dožínky. Zahájení celé slavnosti proběhlo v kostele sv. Petra a Pavla. Pozvání přijal zástupce Vatikánu jeho excelence Apoštolský nuncius Charles Dominik Balvo, který vedl bohoslužbu a zúčastnil se též oslav v zámeckém parku. Jeho milý projev v českém jazyce byl v duchu poděkování za úrodu a hojnost, ale i výročí 800 let od první písemné zmínky. Místní zemědělci připravili krásné dožínkové věnce, které nuncius požehnal. Tyto věnce pak byly přeneseny pod pódium a veřejnost hlasovala, který je nejhezčí. Nejvíce se líbil vskutku krásný věnec z farmy Jarolímků z Vilasovy Lhoty – Obděnic, druhé místo získala farma Míry Procházky z Mašova a třetí farma Františka Kubece ze Žemličkovy Lhoty. Ceny do soutěže o nejhezčí dožínkový věnec pro soutěžící i hlasující veřejnost připravili regionální prodejci zemědělské techniky.

Zleva: Vít Rakušan, předseda STAN, Jan Bartošek místopředseda KDU-ČSL, Petr Štěpánek, starosta obce (STAN).

Kulturní program při dožínkách byl věru bohatý. Slavnostní zahájení uvedl starosta obce Petr Štěpánek a postupně pozval na pódium milé a vzácné hosty. Svou zdravici přednesl Apoštolský nuncius otec Charles, následoval projev předsedy ZD Krásná Hora Jiřího Zelenky, předsedy Agrární komory Marka Kadeřábka, senátora Jiřího Buriana, předsedy hnutí STAN Vítka Rakušana, místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška a ředitelky ZUŠ Sedlčany Vlaďky Křenkové. Všichni ve svém vystoupení ocenili těžkou a důležitou práci zemědělců a nutnost obrany domácího trhu.

Folklorní soubor Kovářovan

První vystoupení měly děti ZUŠ Sedlčany – Lidová muzika. Děti v krojích hrály na dudy, housle, basu (tu hrála paní učitelka Majerová), zpívaly a tančily. Nemohlo být hezčí a veselejší zahájení tohoto svátku. Následovalo vystoupení Moravanky pod vedením Jana Slabáka. Ryčné trubky svedly k tanci několik párů. A tak se zpívalo a tancovalo i přes vysokou teplotu. Teploměr ukazoval neúprosných 30°C. Vedro ale neodradilo diváky, kterých se sešlo více jak 500. Ostatně lahodné a dobře chlazené pivo Lobkowicz pomohlo překonat útrapy horkého letního dne. Po Moravance na scénu nastoupil folklorní soubor Kovářovan, který svěžím tancem, zpěvem a hrou navodil úžasnou atmosféru. Na závěr odpoledního programu vystoupili mladí umělci, studenti hudebních škol z Prahy, Vídně, Drážďan, Lince a z Estonska. Doprovázení profesorem Jaroslavem Šarounem zazpívali několik krásných árií a sklidili dlouhý potlesk diváků ve stoje. Zájemci pak měli možnost absolvovat komentovanou prohlídku farmy Petrovice, kde jim odborný výklad poskytl Marcel Herout.

Dožínkové věnce místních farmářů

Večerní část dožínek byl v režii místních ochotníků. Sehrály zaručeně pravdivý příběh o tom, jak vznikly Petrovice. V době, kdy praotec Čech dorazil na Říp, odtrhla se družina vedená Petrem a Obidenem, aby založili dnešní Petrovice a Obděnice. Závěr akce pak patřil koncertu rokové skupiny Suteren.

Po celou dobu odpoledního programu mohli návštěvníci dožínek ochutnat regionální potraviny, navštívit stánek Celostátní sítě pro venkov, zakoupit si upomínkové předměty k 800 letům od první písemné zmínky o Petrovicích, prohlédnout si novou zemědělskou techniku. Pro děti byl připraven nafukovací hrad a skluzavka. Jídla i pití byl dostatek a nikdo nemusel ve frontě dlouho čekat. Dožínky se vydařily a byly důstojnou součástí oslav 800 let od první písemné zmínky o Petrovicích. Děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu podíleli, petrovickým hasičům za pomoc při organizaci a úklidu, děvčatům ze ZD Krásná Hora za úžasnou výzdobu, místním zemědělcům za dožínkové věnce a za účast, sv. Petrovi za hezké počasí.