Práce na překopu Balbínovy ulice budou probíhat za provozu, překop se bude dělat na dvě poloviny. Omezena bude v pondělí 26. srpna pouze autobusová doprava:

Po dobu uzavírky Balbínovy ulice dne 26. 8. 2019 od 8 hodin budou linky MHD 2A,B, 3A,B,C, 6A,B, 19A začínat a končit na zastávce Jiráskovy sady a neobslouží zastávky Svatá Hora a Balbínova.

Linka MHD 7A a příměstská linka D43 Příbram-Smolotely pojedou po objízdné trase Milínská > Mixova > Slivických bojovníků > kolem šachty 9 na Háje a neobslouží zastávky Jiráskovy sady. D43 náhrada Milínská, Balbínova, Svatá Hora, U Míků. Linka 7A ve směru Bytíz neobslouží nám.T.G.M. náhrada Milínská-T.G.M.,

Linka D42 neobslouží zastávky Svatá Hora, Balbínova, šachta 16, šachta 21 rozc.

Od 27. 8. 2019 provoz normální.