Problémům s parkováním by mohlo částečně ulevit nové parkoviště, které vzniká v ulici Legionářů. Kromě nově vznikajících míst projekt počítá také s úpravou stávajících parkovacích míst. V průběhu stavby vyvstala potřeba úpravy sousedících chodníků, což mírně prodlouží termín realizace.

Projekt „Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“ vysoutěžila firma Staler spol. s r. o. s tím, že doba realizace bude 16 týdnů od zahájení stavby. Práce v ulici Legionářů byly zahájeny 3. června, tudíž termín dokončení díla je dle smlouvy 22. září.

V průběhu budování parkovacích míst vyvstala potřeba úpravy navazujících chodníků. Z tohoto důvodu firma požádala o prodloužení termínu dokončení stavby o pět týdnů. „Potřeba úpravy chodníků je nesporná. Po prozkoumání stavu se rada města rozhodla firmě termín dokončení stavby prodloužit, ovšem pouze o tři týdny,“ uvedl ke stávající situaci starosta města Jan Konvalinka.

Díky tomuto projektu bude v ulici Legionářů 64 nových parkovacích míst a stávajících 47 míst bude zrekonstruováno. Z tohoto počtu bude šest parkovacích míst vyčleněno pro handicapované.

Prodloužení uzavírky v ulici Legionářů

Z důvodu výstavby nových parkovacích míst a opravy povrchu komunikace bude prodloužena uzavírka ulice Legionářů, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicí Osvobození a křižovatkou s ulicí A. Dvořáka a křižovatkou s ulicí Komenského. Původní termín uzavírky 5. – 31. 8. 2019 je prodloužen do 16. 9. 2019

Omezení provozu autobusů MHD

MHD 6B neobslouží autobusovou zastávku „Příbram, sídl. II. poliklinika“ Školní autobus neobslouží autobusovou zastávku „Příbram, Gymnázium“