Všem jsme položili stejnou otázku:

Jmenujte 3 věci, které se Vám na Příbrami líbí nejvíce, a naopak 3 věci, které se Vám nelíbí vůbec. 

Mgr. Renáta VeseckáPříbramáci pro Příbram

Stejně jako nejspíš všichni Příbramáci oceňuji všechnu kreativní práci v areálu Nového rybníku. Některé části města působí opravdu příjemně na pohled a Příbramí je teď mnohem příjemnější se procházet. S projížděním a parkováním už je to o poznání horší. Líbí se mi i jak Příbram ožila po kulturní stránce. Jen si myslím, že by bylo vhodnější využít naplno potenciál Příbramáků místo popových „starých pušek“, protože místní rozhodně mají co nabídnout. Nejen v kultuře.

S tím souvisí druhé zásadní plus. Obrovský potenciál zdejších lidí – jejich pracovitost, poctivost, slušnost a chuť měnit město k lepšímu. Zatím bohužel nedostatečně využitý. Máme skvělé sportovce, hudebníky, divadelníky, ale i aktivní a podnikavé mladé lidi a seniory. Příbramáci prostě umí! A zaslouží si větší podporu, třeba v rámci rozšíření finanční podpory z rozpočtu nebo spravedlivě cílených dotací.

+ Líbí se mi bohatá a poutavá historie Příbrami a zdejší památky. A příroda, za kterou máme ze všech stran blízko. Rozhodně máme světu co ukázat, ale zatím si to necháváme spíš pro sebe. A občas ani to ne. Hornické muzeum sice pracuje na jedničku, ale jinak propagace historie města, podle mého názoru, trochu pokulhává. Stejně jako využití turistického potenciálu CHKO Brdy.


 

  Nelíbí se mi nepořádek kolem sběrných hnízd na tříděný odpad a popelnic. Myslím, že systém svozu odpadů má značné rezervy. I přesto byl poplatek za svoz odpadu zvyšován. Město dostává a bude dostávat až 8 milionů korun ročně za ukládání odpadu na skládce Bytíz a přerozdělené daňové příjmy od státu jsou tak vysoké, jaké nikdy nebyly. Příbramáci by si proto zasloužili, aby nemuseli platit poplatek za odpady. Rozpočet by tento krok z výše uvedených důvodů nezatížil nijak dramaticky. Slušní Příbramáci navíc doplácejí na neplatiče. Ve městě je více než 5000 osob, které poplatek neplatí a město má nedokonalé právní možnosti, jak ho vymáhat. Příbramáci pro Příbram chtějí zlepšit systém svozu odpadů i pořádek u kontejnerů a zrušit poplatek za odpady.

 Nelíbí se mi nepořádek a hluk kolem ubytoven, zapáchající opilí bezdomovci povalující se po lavičkách a nekontrolovaný příliv těchto lidí, kteří nemají trvalé bydliště v Příbrami. Nelíbí se mi rušení nočního klidu a pocit, že by dětem mohl někdo ublížit. Jako matka mám o ně strach. Chtěli bychom vytvořit podmínky pro to, aby obtěžování ze strany nepřizpůsobivých občanů bylo co nejmenší, ideálně mu vyhlásit nulovou toleranci. A to pomocí všech zákonných opatření, rozšířením kamerového systému i vyšším počtem strážníků, kteří ho budou obsluhovat a okamžitě zasahovat v případě nutnosti. Větší dohled by si určitě zasloužilo křížení ulic Březnické a Mariánské dole na Rynečku a oblast Křižáku.

 Nelíbí se mi ani malá podpora sportovních, volnočasových a kulturních spolků. A také těch, kteří pracují s mládeží a dětmi. Příbramáci jsou šikovní lidé a zaslouží si, pokud jsou aktivní, finančně krýt záda. Také si myslím, že bychom měli „chléb a hry“ ochutnávat spíš domácí (viz 1. bod).

 

           Mgr. Jiřina Humlová  KSČM

Jiřina Humlová pojala své odpovědi trochu jiným způsobem. Shrnula, co se podle ní v Příbrami povedlo a co nikoliv.


 

+ Oslavy 800. výročí první písemné zmínky o městě

+ Postupná rekonstrukce Nového rybníka

+ Částečné rozšíření parkovacích ploch ve městě

 

Optimalizace MHD (ukončení linky 2A na kruhovém objezdu Zdaboř, když stejně autobus musí dojet parkovat k Primě, nevyvážené pauzy v jízdním řádu, zejména o prázdninách)

zajištění bezpečné chůze pro chodce po celém městě (např. chybějící druhý chodník na Žežické ulici proti sídlu Policie ČR)

zajištění bezbariérových přístupů do všech objektů města a bezbariérové přístupy na všechny chodníky

(K bodům 2 a 3 bych chtěla uvést, že řešení je běh na dlouhou trať, toho jsem si vědoma.)

 

           Mgr. Václav ŠvendaTOP 09

Příbram se mi líbí jako celek, protože ji považuji za dobré místo pro život.
Je městem s veškerou potřebnou infrastrukturou. Polohou ideálně posazené v krásné, klidné brdské přírodě a přesto nedaleko hlavnímu městu.

Výrazně bohatší kulturní, sportovní i společenský život.
Mám radost z toho, že pokud je širší nabídka, tak se Příbramané umí bavit a rádi se účastní různých akcí, kde mají možnost vzájemně se potkávat. Přitom Příbram byla v tomto ohledu ještě nedávno relativně „mrtvým“ městem, kde vládla „blbá“ nálada.

Zelená páteř města – líbí se mi vize obnovy tohoto vcelku unikátního území procházejícího středem celé Příbrami, kde chceme v městské zeleni udělat prostor k zábavě, relaxaci a setkávání obyvatel. Není to však z hlediska finanční náročnosti akce „jen“ na čtyři roky, ale v tomto volebním období jsme začali z mého pohledu tím nejdůležitějším. Obnovou areálu Nového rybníka. K naplnění celé této vize je třeba pokračovat obnovou dalších lokalit jako např. Čekalíkovský rybník, Dolejší Obora, Podskalí atd.


 Doprava a parkování je jednou z velmi slabých stránek našeho města. Průjezd městem i parkování v některých částech města je stále adrenalinovým zážitkem. V uplynulých čtyřech letech se sice podařilo výrazně zvýšit počty parkovacích míst (nová parkoviště: u nemocnice, na Drkolnově, u obřadní síně Hvězdička, v Čechovské ulici atd.), ale stále to nestačí. V tomto volebním období jsme měli snahu co nejdříve zlepšit situaci v nejvíce postižených lokalitách. Do budoucna je však třeba nejenom vytvářet nová parkovací místa, ale především vytvořit kvalitní strategii dopravy, která všechny složky včetně MHD propojí do jednoho funkčního celku. Tato radnice již udělala první krok spočívající v získání dotace na potřebné strategické materiály. Je také nutné zajistit lepší kvalitu MHD. Stávajícímu provozovateli již relativně brzy vyprší smlouva, a formou správně nastavených podmínek pro výběrové řízení na nového provozovatele tak bude po letech možné dosáhnout vyšší kvality naší městské hromadné dopravy.

 Neuspokojivý stav některého městského majetku a lokalit. Přes snahu tohoto vedení města a větší či menší snahy předchozích vedení města máme řadu městských budov v neuspokojivém stavu. Pokud bych měl jmenovat ty, které budou z mého pohledu vyžadovat nejvyšší investice, musím zmínit zejména Aquapark, Kulturní dům, Zimní stadion, Zámeček, budovy středních škol a další. Proto je třeba stále pokračovat v hledání možných způsobů financování potřebných investic, tak aby se neprohlubovalo letité chátrání. Mimo městských budov je třeba se zaměřit i na investice do některých zanedbaných lokalit. Nejvíce mne v této souvislosti mrzí, že se v tomto volebním období nepodařila výrazně posunout revitalizace sídliště, tzv. Křižáku. Zde jsme měli problémy s výkupy pozemků. Ty se již naštěstí podařilo odstranit a nyní pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na realizaci této revitalizace.

 Stále ještě „přebujelý“ hazard.
Od posledních voleb se počet heren v Příbrami zásadně snížil (počet samotných hracích přístrojů poklesl o něco méně), ale i tak to považujeme z hlediska dostupnosti, a s tím i souvisejícím rizikem vzniku nových závislostí, za nedostatečné. Jako zastupitelé za TOP 09 jsme na omezování dost tlačili, ale nakonec největší podíl na poklesu měla novela loterijního zákona. Odborníci na závislosti a prevenci kriminality se shodnou, že herny jsou problematické. S tímto pohledem však nesouhlasilo mnoho zastupitelů. Pro většinu z TOP 09 v Příbrami je principiální věc, aby někdo nebohatl nebo si neužíval na úkor jiných lidí, povětšinou lidí slabých, závislých, z rozvrácených rodin, kdy pak trpí široké okolí gamblerů.

 

              Petr VětrovskýČSSD

+ Svatá Hora

+ Náměstí 17. listopadu

+ Nový rybník 

Nedostatek parkovacích míst

Smrad a nepořádek na Oboře

Prázdnota v Pražské ulici

 

     Mgr. Vladimír KrálŠance pro Příbram

+ Svatá Hora
+ poloha města(Brdy,Praha)
+ Březové Hory (Hornický skanzen)

 

město nemá dlouhodobou vizi rozvoje města, z toho vyplývají zásadní neduhy, tj. dopravní kolapsy, absence parkovacích míst, nedostatečná kapacita v domovech pro seniory, atd.

 

            Zdeněk Havrančík  ODS

Zeleň – projel jsem pracovně a i jako turista mnoho českých měst, a skoro žádné není tak zelené jako to naše.

+ Svatá Hora – jen je škoda, že tuto dominantu nedokáže město pořádně využít.

+ Hornické muzeum. To, co Pepa Velfl dokázal v jeho budování, se jen tak nevidí.


 

  Špatně řešená doprava přes město a chybějící záchytná parkoviště pro dojíždějící za prací do Prahy.

– Složitost výběrových řízeních i na malé zakázky. Opravu sociálek, může udělat i kvalitní živnostník, který ale nemá čas a i buňky na vyplňování formulářů pro formuláře, takže se ani výběrového řízení neúčastní.

– To co mi ale nejvíce vadí, sice nesouvisí přímo s městem, ale s lidmi. To je lidská neupřímnost. Já jsem označován, některými příbramskými politiky za naivistu, Jenže je to moje povaha raději říkám věci, tak jak jsou, anebo jak si je myslím. Vím, že je to netaktické jen prostě nemám rád neupřímnost.

 

                Antonín SchejbalPiráti

+ Dobrá geografická poloha. Velký potenciál. Praha muže být ekonomickým i kulturním přínosem. Je ale potřeba budovat identitu, aby se z Příbrami nestalo místo, kam se lidé jezdí jen vyspat.

+ Poměrně velké množství kulturních spolků a sportovních nadšenců, o které by mohl být, stejně jako o různé hudební akce, větší zájem ze strany vedení města.

+ Historie města a kulturní památky. Máme být na co pyšní a byl bych rád, kdyby se Příbram otevřela světu. Existuje zde veliký potenciál pro cestovní ruch.

 

Za problém, který je v našem městě extra rozsáhlý považuji hazard. Myslím, že by mělo proběhnout referendum, aby se občane rozhodli sami, jestli ve městě hazard chtějí nebo ne. Navíc se tak dá předejít případnému nátlaku a manipulaci s jednotlivými zastupiteli.

Také mi vadí plošné zákazy, například u teras v restauraci v létě. Jsou místa, kde by terasy otevřené i po 22:00 nikomu nevadily.

U některých městských projektů (například výsadba zeleně) mi vadí nekoncepčnost a nedostatečná péče o ty již vybudované.

 

 

             Bc. Josef Vacek DiS.KDU-ČSL

+ Na Příbrami se mi nejvíce líbí malebné zasazení do brdské krajiny a díky tomu osobitý ráz města.

+ Velmi se mi líbí nedávno zrekonstruovaná Svatá Hora, která je příbramským barokním klenotem.

+ A přiznám se, že se mi také líbí hospody na Marii a na Vršíčku. 


Nejvíce se mi nelíbí připravovaný projekt rekonstrukce Aquaparku, kdy hrozí, že město bude na dalších 20 let (5 volebních období) zatížené dluhem 300 000 000,- Kč a splátky, spolu s provozem Aquaparku, budou činit odhadem 30 – 40 000 000,- Kč ročně. Městu hrozí, že bude muset splácet úvěr úvěrem a dostane se tak do dluhové pasti.

Nelíbí se mi postoj současného vedení k řešení otázky dopravy, kde není respektován Strategický plán rozvoje Příbrami a staví se parkoviště na místech, kde to závazný územní plán města přímo zakazuje. Jako například u Březohorského hřbitova na Drkolnově.

Nelíbí se mi kasina a herny ve městě. Rád bych je viděl vykázané vyhláškou zastupitelstva za hranice Příbrami.

 

          Jaroslav Dupák  DSSS

+ Příbram je mé rodné město i mých předků, tak je mi nejmilejší a nejdražší z celé naší vlasti………..

+ Krásné okolí Příbrami a její poloha ve stř. Čechách……….

+ Svatá Hora a další katolické kostely a památky v Příbrami a celém okrese………..


Věžní hodiny na kostele Sv. Jakuba na nám.TGM – jejich nečitelnost celého ciferníku a stálé přehození velké a malé ručičky dle dochované události je už zcela zbytečné a hloupé. Tyto hodiny vůbec neslouží k jasné a normální časové orientaci místních obyvatel i turistů, jako v jiných městech……….

Příbram zatím stále není místem konání větších občasných bleších – sběratelských burz všech oborů, jako třeba v Sedlčanech, Plzni, Praze,u Blatné,aj.Různé sběratelství, prodej,koupě, výměna, učení se novodobé i dávné historie je krásným zájmem mladých i starších………..

V Příbrami není a chybí městský pouliční rozhlas pro rychlé a bezproblémové oznámení různých zpráv a oznámení i pro občany, kteří se zrovna moc nevěnují sledování a čtení výlepu plakátů, tisku, internetu, apod. Tento rozhlas byl před lety špatným rozhodnutím zrušen……..

 

 

  Mgr. et Mgr. Jiří SchmidtPřátelé            Březových Hor – Klub angažovaných nestraníků 

Památky ( Svatá Hora, kostely, hornické muzeum,…..)

+ Březové Hory a jejich kouzlo (šachty,domy,lidé, hospůdky,příroda,břízy,……) – vše nenajdete nikde jinde na světě….

+ Krásná příroda v okolí města (Brdy, Povltaví,….)

– Doprava ( absence obchvatu,  neustálé odkládání řešení,……)

 Vztahy mezi lidmi – nezájem o věci veřejné, malá úcta k tradicím……

 Špatné nastavení priorit vedením města ( nejen tím současným – nedodržováním slibů,….)

 

 

                   Bc. Jiří Novotný  SPD

+ Rekonstrukce Nového rybníku zvaný Novák – vidíme jako jedno z krásných míst, kde si nejen obyvatelé Příbrami mohou odpočinout, ale mohou si zde i zasportovat. Po dokončené rekonstrukci by se mělo jednat o zónu klidu, odpočinku, sportu i vzdělávání, kam budou chodit rodiny s dětmi, školky, školy, zájmová sdružení, spolky apod.

+ Hovoří se o rekonstrukci aquaparku, který je již v havarijním stavu – můj názor je pozitivní, neboť nejen obyvatelé města Příbrami, ale širokého okolí by rekonstrukci uvítali vzhledem k tomu, že současný stav je již kritický a neradi bychom se dočkali, nuceného uzavření z důvodu jakékoliv havárie. Na toto téma jsem osobně mluvil s více než 300 obyvateli města, kteří by rekonstrukci jednoznačně uvítali.

+ V Příbrami se poslední dobou objevilo více zeleně – viz nám. TGM, nám. 17. listopadu, vznikají oplocená dětská hřiště mezi zelení. Určitě bychom takovéto projekty podpořili, aby Příbram nebyla jen „betonová“.


Nedostatek parkovacích míst – sice vznikly parkovací místa, ale vzhledem k počtu vozidel je to nedostatečné. Upřednostnili bychom účelová parkovací místa mimo obytnou zónu včetně BUS zastávky pro občany, kteří pracují v Praze a dojíždí tam.

Zastupitelstvo města již mělo schválit, že se státní podnik Diamo může pustit do operace, která potrvá možná až pětadvacet let a na jejím konci bude jiná tvář okolí středočeského města Příbram. Zmizí z něj charakteristické haldy plné kamení, které tu zbyly po někdejším dobývání uranové rudy. Odtěžit se má 13 odvalů, budou odseparovány uranové a polymetalické rudy a na nové místo bude ukládáno vytříděné a relativně čisté kamenivo.  Likvidace odvalů má začít do tří až čtyř let a bude stát až 2,5 miliardy korun.

V Příbrami bude povinně působit centrum pro integraci cizinců ze třetích zemí. Hlavním cílem Centra bude zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám, ke kvalifikované integrační podpoře, poskytování informací a podpory nejenom cizincům, ale i majoritě, orgány veřejné zprávy nevyjímaje. Podle výzvy musí projekt zahrnovat právní poradenství pro lidi ze zemí mimo EU, sociální poradenství a informační služby i výuku českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, monitoring cílové skupiny cizinců a další. Otázkou zůstává, proč právě teď se narychlo budou zřizovat tato centra, když od roku 1990 se na našem území nachází cizinci ze zemí mimo EU jako je Vietnam, Čína, Rusko, Ukrajina apod. a doposud to nikoho nezajímalo a tito lidé si většinu těchto „služeb“ museli zajistit sami.

 

  Jan Svatoboj PěčkaSPR-RSČ

Tři věci, které se mi v Příbrami líbí a naopak nelíbí vůbec? To je velice jednoduchá otázka, avšak odpověď na ní je poněkud složitější. Já osobně bych ji chtěl rozvinout do dvou rovin. A to do roviny běžného občana a do roviny politické. V té první rovině se mi líbí, že Příbram je město s dlouhou historií. Svatá hora, která je významným náboženským centrem, známým i ve světě. A hlavně, že v Příbrami je naprostá občanská vybavenost, zejména pokud jde o lékařskou péči, vzdělávání a kulturní vyžití. Naopak se mi nelíbí poměrně vysoká kriminalita, i když v posledních letech došlo k mírnému poklesu. Velké množství heren a kasin, které podporují růst kriminality. A také již nevyhovující městská hromadná doprava. V té druhé rovině, tedy politické, oceňuji na dosavadním vedení to, že se v Příbrami vybudovalo mnoho rekreačních zón, zlepšila se infrastruktura a také, že se v Příbrami konají větší kulturní akce, které přivádějí do Příbrami i návštěvníky z větší vzdálenosti. Naopak se mi opravdu nelíbí současná bytová politika, kdy se standardní městské byty pronajímají za vysoké nájemné a sociální byty moc levně. Vzniká tak cenová propast a mnoho lidí nedosáhne ani na jednu možnost. Dále se mi nelíbí, že se městská policie více věnuje rozdávání pokut za chůzi po trávníku, než prevenci a potírání kriminality. A v neposlední řadě se mi nelíbí, že město Příbram nevyužívá naplno svůj potenciál.

 

Co se na (v) Příbrami nejvíc líbí současnému starostovi a lídrovi kandidátky ANO Ing. Jindřichu Vařekovi se bohužel nedozvíte. Na naše otázky odmítl odpovědět. 

Reklama: