Bio, neBio: Příbramští gymnazisté vypráví „pohádku“ o odpadu vtipně a neotřele

Mladým Příbramákům není životní prostředí lhostejné. Studentská televize GymTV natočila další díl seriálu "O odpadu vtipně". Tentokrát se zaměřila na třídění bioodpadu.

Jak se píše na webu trideniodpadu.cz, bioodpad nemá nic společného s biopotravinami, a dokonce ani s biografem. Jednoduše řečeno jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například i posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby.

Ano: zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořechové skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva, hlína z květináčů, spadané ovoce.

Ne: kosti, maso, kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, sutě, kameny, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, zbytky jídel, oleje. Rozhodně se do hnědých kontejnerů neukládá žádný odpad v igelitových taškách. Obsluha svozového auta kontejner obsahující odpad v igelitkách nevyveze a je pak svezen jako komunální odpad.

 

V  Příbrami máme 140 kontejnerů kontejnerů na bioodpad, které Technické služby vyvážejí dvakrát týdně. Sběrem bioodpadu z domácností by se mělo dosáhnout dalšího snížení množství komunálního odpadu, který je nyní ukládán na skládku. „Víme, že v každém domácím odpadkovém koši až čtvrtinu odpadků tvoří různé odřezky zeleniny, ovoce, skořápky z vajíček, zelené natě, tvrdé pečivo a podobné zbytky, které velmi dobře napomáhají tlení kompostu,“ vysvětluje zástupce ředitele Technických služeb města Příbrami Libor Michvocík. „Pokud by obyvatelé třídili bioodpad správně, mohlo by to ve výsledku výrazně zmenšit množství odpadů ukládaných na městskou skládku, a tím i třeba snížit poplatek, který všichni musíme za odpady městu platit,“ doplňuje místostarosta Václav Švenda.

Bioodpady jsou na třídění nejnáročnější. Tlecí proces začíná už v kontejneru, a když je pak vyprázdněn a svezen na městskou kompostárnu, lze už velmi obtížně oddělit, co do směsi nepatří. Samotný kompostovací proces trvá v kompostárně v Příbrami osm až deset týdnů v závislosti na teplotě a srážkách.  Na konci je vyzrálý, voňavý rekultivační kompost, který Technické služby vracejí zpět na trávníky při vyrovnávání terénů nebo zkvalitňování zeminy.

 

KAM S ODPADEM ZE ZAHRAD?

Trávu, listí, větve z prořezů stromů a křovin, piliny a nepotřebnou zeminu můžete bezplatně odvézt na městskou kompostárnu v Mlynářské ulici v Příbrami. To je tam, kde se nachází i Sběrný dvůr. Pracovníci zkontrolují, zda ve vašem bioodpadu není nic zakázaného, a odpad od vás převezmou. V případě, že bioodpad bude obsahovat nekompostovatelné příměsi (např. stavební suť v hlíně nebo neidentifikovatelné zbytky potravin), odpad nebude přijat.

Kompostárna má shodnou otevírací dobu se Sběrným dvorem – ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Technické služby navíc každý víkend přistavují na celkem dvanáct pravidelně se střídajících míst dva velkoobjemové kontejnery k uložení odpadů ze zahrad. Rozpis svozu těchto kontejnerů najdete na www.ts-pb.cz.

Další klipy GymTV jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu města Příbram.

Reklama: