Krajský úřad Středočeského kraje vyzval jedenáct sociálních ústavů, v nichž k dnešnímu dni zasahovala Policie České republiky, aby předložily dodavatelské smlouvy k prověření dodavatelsko-smluvních vztahů. Stalo se tak na základě prohlášení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011) z pondělí 2. července, která vzhledem k závažnosti případu o svém požadavku vůči dotčeným příspěvkovým organizacím kraje seznámila média.

„Vedení všech jedenácti sociálních zařízení jsme již včera telefonicky a dnes písemně požádali prostřednictvím Odboru sociálních věcí o jejich součinnost s Policií České republiky i o předložení dodavatelských smluv ke kontrole,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje JUDr. Jiří Holub. Součástí této kontroly budou i případně uzavřené smluvní dodavatelské vztahy se společnostmi, které se objevují v souvislosti s kauzou podnikatele Tomáše Horáčka ve veřejném prostoru, tzn. společnosti První chráněná dílna s.r.o., BlueRise s.r.o., Active Vision SE či Medifine, a.s. 

Ředitel krajského úřadu také na základě výzvy hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, aby v rámci svých kompetencí zajistil bezproblémový chod ve všech dotčených organizacích, situaci prověřil. „Osloveny byly všechny dotčené sociální ústavy a jejich vedení potvrdila, že se jich výše uvedená situace ani v nejmenším nedotkla žádným způsobem a že kvalita péče o klienty nebyla narušena,“ konstatoval JUDr. Jiří Holub.

Reklama: