Rada Středočeského kraje odsouhlasila převedení části finančních prostředků, které jsou určené na předfinancování a kofinancování projektů z národních zdrojů, na pět programů prevence kriminality. Celkově jde o 1,38 milionu korun. „Středočeský kraj byl v tomto dotačním řízení stoprocentně úspěšný, všechny jeho projekty byly finančně podpořeny v plné výši,“ informoval radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc. (ANO 2011) s tím, že dotace byly zařazeny i do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů na rok 2018.

„Kriminalitu se nám v kraji daří snižovat díky celé řadě programů. Ty, o nichž dnes jednala Rada, mají hlavně preventivní charakter. Ve dvou případech jde dokonce o pokračování velmi úspěšných a v praxi osvědčených projektů,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Dotace by měly směřovat do projektů Ozbrojený útočník ve škole II, Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů, Kraje pro bezpečný internet – Videospoty pro rodiče dětí ve věku 8–12 let, Šance po propuštění II a Recidiva, náš společný problém. Všechny jsou tedy zaměřené na oblasti, které v boji s kriminalitou hrají významnou roli. „Podstatnou část trestných činů mají na svědomí recidivisté, proto považujeme za důležité těmto lidem pomáhat s návratem do společnosti. Stejně tak je nebezpečným problémem kriminalita mířená na školáky a seniory. Tomu se věnují další z dotovaných projektů,“ připomněl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk, CSc. (ANO 2011). Výběr projektů Programu prevence kriminality byl schválen Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

 

Reklama: