Středočeský kraj učinil krok, který žadatelům o kotlíkové dotace usnadní přístup k údajům týkajících se jejich žádosti. Na webových stránkách kraje naleznou novou přehledovou tabulku přijatých žádostí v rámci „2. Výzvy na kotlíkové dotace“, která byla vyhlášena v dotačním programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019. Připravil ji Odbor řízení dotačních programů Středočeského kraje.

„Nová přehledová tabulka, která monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti, umožní žadatelům zjistit stav podané žádosti z pohodlí domova. Žadatelé nyní už nebudou nuceni tyto informace zjišťovat osobně či telefonicky u úředníků krajského úřadu,“ upozornil na výhody nově zpracovaného přehledu administrace žádostí náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Prostřednictvím webových stránek si budou moci žadatelé o kotlíkové dotace Středočeského kraje ověřit stav své podané žádosti on-line.

„Žadatelé se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, neboť v tabulce nejsou a nebudou obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů. Tabulka bude aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce. Je to příspěvek pro zvýšení transparentnosti schvalovacího procesu,“ dodal G. Kovács.

Přehledová tabulka žádostí o kotlíkové dotace je zájemcům k dispozici na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace .

Reklama: