Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 13. listopadu 2017 Program pro poskytování dotací na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) pro rok 2018 a doporučila zastupitelstvu tento program a jeho vyhlášení schválit. V příštím roce by tak žadatelé o tento typ dotace mohli získat celkem 7 milionů korun.

Zájemci o finanční podporu Středočeského kraje budou moci v rámci Programu pro poskytování dotací na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu žádat podle následujících čtyř tematických zadání.

Osvětová činnost – podpora ekologických výukových programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných exkurzí, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, naučných a osvětových materiálů, výstav a naučných stezek.

Podpora realizace odborné učebny – přeměny tradičních školních zahrad na přírodě blízké prostředí a jejich využití v rámci EVVO, podpora výsadby rostlin a stromů, vybavení, naučné stezky a základní terénní úpravy.

Podpora přeměny zahrad u mateřských školek na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních MŠ – nákup vybavení a herních prvků z přírodního materiálu.

Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit – projektová dokumentace, realizace staveb, rekonstrukce staveb, pořízení technického vybavení, matriálu a pomůcek.

„Minimální výše požadované dotace je 10 tisíc korun a její maximální výše může vyšplhat až na 1 milion korun. Vyhlášení grantového programu by mělo zastupitelstvo schválit již na svém jednání 5. prosince. Zveřejněn bude způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje, a to od 18. prosince 2017 do 31. 3. 2018. Takže zájemci o finanční podporu kraje budou mít dostatek času na zpracování svých žádostí,“ upřesnil statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).  Lhůta pro podávání žádostí pak bude stanovena od 29. ledna 2018 do 9. března 2018.

„V letošním roce bylo v rámci dotačního programu na EVVO uvolněno z krajského rozpočtu rovněž 7 milionů korun, díky nimž bylo finančně podpořeno celkem 38 projektů. Realizováno jich ale nakonec letos bude pouze 36, neboť dva příjemci dotace od realizace svých projektů odstoupili,“ dodal M. Petera.

Reklama: