Ilustrační foto

O tomto víkendu se uskuteční tradiční slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel – Svatohorská šalmaj. Letos bude výjimečně dvoudenní. Akce si vyžádá některá dopravní omezení v centru města. Především v okolí náměstí T.G.M.

Akce se koná ve dnech 9. a 10. září. Program prvního dne se bude odehrávat na náměstí T. G. Masaryka. Druhý pak tradičně na nádvoří Svaté Hory. Z důvodu konání této kulturní akce dojde k následujícím dopravním opatřením:

Budou uzavřeny komunikace:
08.09.2016 od 06:00 h – 10.09.2016 do 20.00 h – náměstí T. G. Masaryka – parkovací plocha uprostřed náměstí

09.09.2016 od 06.00 h – 10:09.2016 do 20.00 h – průjezd okolo náměstí T. G. Masaryka (tj. mezi ul. Milínská a ul. Hailova) včetně parkovacích ploch v celém prostoru náměstí T. G. Masaryka

09.09.2016 od 20:30 h do 22.30 h – ul. Hailova (od křižovatky Hailova x Jiráskovy sady x Gen. R. Tesaříka až okružní křižovatka na nám. T. G. Masaryka), ul. Milínská, ul. Plzeňská, (mezi křižovatkou Milínská x Špitálská až po křižovatku s ul. Plzeňská x Dvořákovo nábř. x Riegrova)
Objízdná trasa: ulicemi Špitálská, Čs.armády, Plzeňská, Riegrova, U Nemocnice, Gen. R. Tesaříka – obousměrně

Změny v MHD
09.09.2016 od 20.30 h do 22.30 h nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, nám. T.G.M.“  v ul. Plzeňská (nad Uranem), na nám. T. G. Masaryka (u kostela sv.Jakuba) a autobusová zastávka „Příbram, Milínská – T.G.M.“ na nám. T. G. Masaryka.

Autobusy MHD a Středočeské integrované dopravy pojedou po objízdné trase.