O tom, že lanové centrum na Rynečku, za které muselo město vrátit část dotace, je v neodpovídajícím stavu, pochybuje málokdo. Toho, kdo za to může, zřejmě určí až soud. Ovšem je nutné celé lanové centrum bourat? My jsme klidovou zónu Ryneček před pár dny navštívili s provozovatelem Lanového parku Slapy Václavem Duchajem a zeptali se ho, jaké varianty se stavbou jsou možné.

Je opravdu nutné celý park zbourat?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici závěry znaleckých posudků, které jsou na tento lanový park zpracovány. Provozování lanového parku se řídí normou. Tato stanovuje mimo jiné, že zde musí být dohled, dozor. K otázce bourání. Je to jedna z možných variant, ale já osobně upřednostňuji přestavbu nebo úpravu tak, aby vyhovovala českým i evropským normám. V současném stavu se velice těžce bude provozovat. Je tu mnoho nestandardních konstrukcí, které mohou být nebezpečné.

Co konkrétně?

Konkrétní závěry jsou určitě ve znaleckém posudku, který jsem nečetl. Já na svých zasíťovaných lanových parcích používám jiné záchytné sítě a jejich odlišné ukotvení. Myslím si, že zde namontované sítě se budou časem velice poškozovat a nebudou plnit svou funkci. Na mnoha místech se dotýkají pohybujících se překážek a v těchto místech může dojít k jejich poškození či protržení. Co se týká celkové konstrukce domečků na kůlech, nejsem schopen posoudit, zda unesou plánovanou zátěž – toto přece musel někdo vypočítat a projektovat. Struktura překážek je podle mne nevhodná pro děti. Je zde mnoho dlouhých přechodů, kde se není možno přidržet a návštěvníci budou muset využívat záchytné sítě jako oporu. Největší problém spatřuji v nevhodně navržené dlouhé lanovce, to ovšem je na dlouhé povídání.

Je na lanovém parku něco vůbec dobře?

Určitě ano. Myslím si, že celkově je to velice zajímavá stavba, a až na malé detaily si někdo pohrál se stavbou dřevěných domečků. Jak jsem již jednou řekl, nemám závěry kontrolních orgánů a výpočty statika, abych posoudil pevnost a stabilitu vystavěného lanového centra. Mohu se jen domnívat, že stavitel se snažil nestabilní prvky ukotvit do okolního terénu pomocí ocelových lan, které na mnoha místech překáží procházejícím.

Dá se lanové centrum v současném stavu provozovat?

To je těžká otázka, ale myslím si, že pokud by se přizpůsobil provozní řád současnému stavu, tak určitě ano. V provozním řádů by muselo být stanoveno, že na lanový park může pouze omezený počet osob, nejlépe jen jedna, kterou bude doprovázet vyškolený instruktor. Po absolvování trasy by si vzal dalšího návštěvníka a toto opakoval. Za předpokladu, že nosnost jednotlivých prvků bude v pořádku.

Jiné varianty provozu by možné nebyly?

Jak už jsem říkal, uvažovat se dá o ledasčem, záleží na okolnostech. Provozování za dohledu proškolených instruktorů je velice drahé a předpokládám pro město nevýhodné. Pak je tu možnost vše pronajmout soukromé osobě, která by mohla provoz zajišťovat na komerční bázi. Nevím ovšem, zda-li by se to příbramským líbilo platit za něco, co bylo vybudováno z městské kasy. Nehledě na to, že vše bylo financováno za pomocí dotačních fondů. Další možností je přebudování celého areálu dle normy o dětských hřištích. Znamenalo by to, snížit veškeré prvky, nahradit sítě, upravit překážky atd. Zase mnoho práce za mnoho peněz. Ale čistě teoreticky si umím představit, že by celý areál někdo provozoval.

Jak by to mohlo vypadat?

Mohla by zde vzniknout zajímavá kavárna, kde by se mohli občerstvit a odpočinout nejenom rodiče ale i senioři, pro které je tento areál také určen v době, kdy si ti nejmenší budou hrát. Je tu také poměrně volný prostor pro pořádání nějakých folkových, country nebo jazzových koncertů nebo divadel pro děti. Ovšem je to jen o dohodě města a budoucího nájemce.