Doba prázdnin pro většinu měst znamená možnost investicí do školních zařízení. Také v Dobříši využili toho, že školy a školky opustili jejich žáci a mohli se tak v jejich areálech věnovat stavebním pracím a úpravám.

Přes prázdniny se uskutečnily přípravné stavební úpravy pro zahájení komplexních stavebních úprav přístavby a nástavby ZŠ Komenského náměstí Dobříš. Jednalo se o přípravné práce pro nouzový provoz při následných stavebních úpravách. Práce se týkaly obou vstupů z Komenského náměstí a zázemí varny. Byla postavená nová rampa, sklady a kancelář hospodářky. Stavbu realizovala společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. a celkové náklady činily 1.132 tis. Kč. Tato firma také realizovala stavební úpravy přilehlých parkovacích ploch v hodnotě 220 000 korun.

U druhé dobříšské základní školy se o prázdninách prováděly stavební úpravy chodníků. Jednalo se o dokončení potřebné obnovy původních betonových chodníků v areálu 2. ZŠ v návaznosti na nově vybudované plato z předchozího roku.  Celkové náklady stavby činily 998 000 Kč.

V průběhu července a srpna také byly realizovány stavební úpravy spojovací chodby pavilonů ve 2. MŠ Dobříš. Spočívaly hlavně v zateplení, zřízení čtyř nových oken, vybudování topení v chodbě a její samotná renovace. Stavbu prováděla stavební firma ANDAF TIER s.r.o., cena dokončeného díla činí 423 000 korun.

Reklama: