Haldy po těžbě uranu jednou z okolí Příbrami určitě zmizí. Otázkou zůstává jak a kdy?

Od loňského roku se hodně a hlavně vášnivě debatuje o možnosti těžby kamene z odvalu bývalé šachty č. 15. Ten se zcela určitě v brzké době těžit nebude. Státní podnik DIAMO, který má všechny odvaly na Příbramsku pod svou správou, jasně deklaroval, že s firmou Ekototalbau nepodepíše smlouvu. Tím záměr těžby padá. Ovšem fakt, že jednou by měly všechny haldy na Příbramsku zmizet, trvá. Bližší informace nám poskytl přímo ředitel příbramské pobočky DIAMA Ing. Zbyněk Skála.

Jaký bude další postup v těžbě hald na Příbramsku?

V podstatě máme pro všechny odvaly, které jsou tady na Příbramsku, zpracovanou analýzu rizik z roku 2002. V současné době jsme toto stanovisko přehodnotili a chceme tu analýzu posoudit nově. Ve čtvrtek 24. srpna se uskutečnila schůzka s firmou, která jí bude dělat znovu. Tato firma dělala pro Geofond ČR analýzu rizik asi 600 odvalů po celé republice. Na základě těch nejnovějších poznatků se bude zpracovávat tahle nová analýza rizik. DIAMO v současné době zpracovává regionální koncepci rozvoje a zpracování těchto uranových rud. Je ve fázi připomínkování mezi našimi odštěpnými závody a měla by být hotová do konce letošního roku. S touto regionální koncepcí potom půjdeme za jednotlivými obcemi a budeme to dál konzultovat, co je vhodné a co ne pro občany v daném regionu.

Na co se kamenivo použije?

Z vybraných odvalů, které máme zájem odtěžit, se dělaly rozbory a výsledky na působení výluhů z odvalového materiálu na organismy. Výsledky těch zkoušek vyšly dobře a kamenivo je vhodné jako stavební materiál. Znamená to, že tedy nebude mít dopad na životní prostředí.

Jakou metodou budete kámen z hald těžit?

Jakou metodou to ještě není jasné, tu musíme nejprve zpracovat. V každém případě ale bude odlišná od suchého třídění, než jak to zamýšlela firma Ekototalbau u odvalu šachy č. 15.

Dá se tedy předpokládat, že do budoucna všechny haldy na Příbramsku zmizí?

Do budoucna budeme zpracovávat všechny odvaly na Příbramsku. Potřebujeme zlikvidovat riziko nejvíc ohrožených sídelních obyvatel. Každoročně ze zákona zajištujeme monitoring za statisíce korun všech těchto ekologických zátěží. Zpracováváme zprávy jak pro Úřad pro jadernou bezpečnost tak pro ochranu životního prostředí. A musíme dělat opatření, která nám nařizuje zákon. Původní dobývací prostor v Příbrami se táhne na úseku 28 kilometrů. To je přes 52 kilometrů čtverečních odtěženého materiálu. Dvacet šest odvalů zůstalo. To je strašně moc nevyužitého materiálu.  Obsahuje zbytkové radionuklidy v malém množství a my musíme odstraňovat ekologické zátěže, je tedy naším cílem získat to kamenivo, které by nám mělo snížit ztrátu, která nám vzniká náklady toho monitoringu.

Veřejnost se ale obává zvýšené radioaktivity a prašnosti, když se tím materiálem bude hýbat?

K dalšímu řetězení radionuklidů v těch haldách dochází stále, ať v klidu stojí nebo se s nimi hýbe. Čím ale menší ten odval bude, tím menší bude i počet těch radionuklidů. Laicky řečeno, domnívat se, že pokud budeme ten odval těžit, že bude svítit víc, je mylné. Tím, že snížíme množství materiálu v té haldě, tak naopak bude svítit méně, protože za současného stavu svítí, tak jako tak. Co se týká prašnosti, tak ta také nehrozí, protože ten materiál je totiž stále vlhký.