Reklama:

Přestože jsou Brdy a Podbrdsko zajímavou oblastí středních Čech, která sama o sobě láká návštěvníků krásnou krajinou i řadou zajímavých památek, cestovnímu ruchu je třeba jít naproti, tvrdí statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan (STAN). O stmelení dotčených obcí by se podle něj měla postarat agentura pro rozvoj Brd, kterou zakládá Středočeský kraj.  „Agentura má za cíl spojovat, ne rozdělovat,“ říká Rakušan. 

Třídenní cesta statutárního náměstka hejtmanky Víta Rakušana oblastí Brd a Podbrdska dnes začala v Mníšku pod Brdy. Právě k němu oblast Podbrdska sahá. Už dříve tu byly dva pokusy o zřízení agentury, která by činnost v Brdech koordinovala. Jeden vzešel od města Příbram a druhý od agentury Ekologické centrum Orlov.

„My fandili tomu, aby projekt vznikl zespoda, ale to se ukázalo jako nemožné. Vznikla nesmyslná konkurence a přetahování se,“ vysvětluje náměstek hejtmanky Vít Rakušan, proč se Středočeský kraj rozhodl do situace v Brdech vstoupit.

„Rozhodně to ale není tak, že bychom chtěli něco obcím a odborné veřejnosti diktovat, naopak, kraj nastupuje ve chvíli, kdy tu nebyla jiná možnost. V jiných destinačních agenturách například není vůbec přítomen,“ ujistil starosty Vít Rakušan. Středočeský kraj nechce být hlavním členem, chce být pouze jedním z členů destinačního managementu.

„Chceme přesvědčit i agenturu Orlov, že nejsme konkurence, ale chceme být tou střechou, která zaštiťuje jejich lokální aktivity.  A chceme, aby se členem našeho spolku stal i Plzeňský kraj,“ dodal náměstek V. Rakušan.

Bez ohledu na to, zda se Plzeňský kraj do plánované destinační agentury zapojí, je však koncepce, s jakou Středočeský kraj přichází, jasná. Přejímá z „příbramského modelu“ rozsáhlé pojetí koordinovaného území, ale už ne procesní způsob rozhodování.

Představa kraje je, že by každá obec ročně dávala do agentury 10 korun za obyvatele, minimálně však 5 tisíc korun. Kraj by byl rád, aby se obce sdružily do spolků, které tak budou schopny účinněji prosazovat své zájmy a představy.

A co má vlastně destinační management dělat? Rozvíjet oblast, popularizovat ji tak, aby byla vnímána jako turisticky atraktivní. Středočeský kraj plánuje investovat do agentury pro Brdy a Podbrdsko 600 tisíc korun, což je mnohem více, než se dává do jiných obdobných managementů, kde se tato částka pohybuje okolo 200 tisíc korun.

V ideálním případě by agentura měla podle náměstka Víta Rakušana vzniknout do konce roku.

Omlouváme se, diskuze byla z technických důvodů dočasně pozastavena.